Öringarnas överman?

 
 
 
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
          
 
             
 
 
                                Mer bilder från vildmarken...klicka här!
 
 
 


Midsommar på Enholmen 2013.

 
 
 
            
 
            
 
            
 
                
 
                
 
           
 
 
 

 

I forna konungars spår...

 
...har vi färdats. Vi har gått Eriksgatan, den 20 km långa,flera hundra år gamla
vägen mellan Björnlunda och Aspa. Vi har vandrat över blodbesudlad mark, kryssat
mellan koleraoffrens gravar, passerat varggropar och sedan länge övergivna torparställen.
 
 
 
 
 
             
 
           
 
           
      
           
 
             
 
           
  
           
         
                           
 
 
 
 
 


RSS 2.0