Kovik...ännu en bomtur.
Hade tänkt att lura en öring på lördagkvällen...
Öringen tänkte kanske inte likadant..
Återvänder till civilisationen en smula modstulen och
tillintetgjord...
En närgången havsörn räddade dock tillställningen från att
bli ett totalt kronfiasko...

In i den digitala dimman...
Familjen Nikon har fått tillökning...

RSS 2.0